- Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige -

Kosten

Via PIDZ zorg kunt u mij inhuren of via CIZ indicatie langdurige zorg een Persoons Gebonden Budget.
Indien de behandeling plaatsvindt vanuit de SGGZ dan heeft u te maken met een eigen risico dat jaarlijks door de politiek wordt vastgesteld. Voor 2018 is dat bedrag € 385,-.

Aanmelden

Aanmelden kan via de huisarts. Een verwijsbrief is hiervoor vereist.
Er zijn geen wachtlijsten.