- Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige -

Welkom

Aansluiting, respect en vertrouwen zijn voor mij belangrijke kernwaarden.

Mijn kwaliteiten liggen dan ook in het stimuleren en bewust maken van competent gedrag bij cliënten zodat het probleem kleiner wordt of zonodig verdwijnt.

Op deze website kunt u meer lezen over mij en mijn specialisaties.

Mocht u vragen hebben of contact op willen nemen dan is dat altijd mogelijk via telefoon, e-mail of contactformulier. Zie hiervoor de contactpagina.