- Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige -

Behandelaanbod

Individuele behandeling en groepsaanbod (behandeling gericht op mannenproblematiek, zoals 'mannen en werk' en 'mannen en relaties'). Individuele behandelingen gericht op psychologische en psychiatrische problemen zoals stemming- en angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek en arbeidsgerelateerde problemen.

Behandelingen

» Oplossingsgerichte therapie
» Cognitieve herstructurering
» Dialectische gedragstherapie (therapie voor Borderline problematiek)
» Running therapie
» Lichttherapie (Seizoensgebonden depressie)
» Groepsbehandeling voor mannen
» EMDR (enkelvoudige trauma's)
» Begeleiden van doelgroepen
» Licht verstandelijk beperkten
» Psychiatrische problematiek
» Psychogeriatrische problematiek (ondersteuning aan betrokkenen, mantelzorgers)
» Ondersteuning bij administratie/maatschappelijke zaken
» Dagbesteding
» Begeleiding in sociale situaties
» Informatie/psychoeducatie